Đối tác
Brochure

Hệ thống Hi-FOG là gì?

Hệ thống HI-FOG sử dụng áp lực cao để tạo ra sương với kích thước trung bình từ 50 – 120µm.  (download)

Ứng dụng Hi-FOG cho công trình xa bờ

  (download)

Ứng dụng Hi-FOG cho hầm đường bộ

  (download)

Ứng dụng Hi-FOG cho trạm xe điện ngầm

  (download)

Ứng dụng Hi-FOG cho trung tâm dữ liệu

Hệ thống Hi-FOG có thể xác định được rõ ràng vị trí các điểm có nguy hiểm cháy nổ, và phun nước vào khu vực bảo vệ trong vòng mười phút hoặc tối đa 30 phút  (download)

Ứng dụng Hi-FOG cho khách sạn và công trình dân cư

Chỉ cần một hệ thống có thể bảo vệ cho cả công trình, thuận tiện cho công việc lắp đặt, bảo trì, đảm bảo tính thẩm mỹ của công trình  (download)