Đối tác
Brochure

Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu

Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu tự hào thành công trong các lĩnh vực hoạt động:

- Đầu tư hạ tầng viễn thông;

- Đầu tư vào các công ty chuyên ngành;

- Xây dựng và vận hành bảo dưỡng các công trình dân dụng, dịch vụ kỹ thuật cao;

- Sản xuất thiết bị chống sét;

- Tích hợp hệ thống trung tâm dữ liệu;

- Kinh doanh sản phẩm và tích hợp giải pháp cho các ứng dụng trong viễn thông và trung tâm dữ liệu.  (download)