Đối tác
Tin tháng 06/2017
CBTT Thông báo chốt DSCĐ để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2017 như sau:

chi tiết
CBTT Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Hương Giang ngày 17/05/2017, thời gian có hiệu lực: 31/05/2017.

chi tiết