Đối tác
Nghị quyết HĐQT về việc hoãn triển khai kế hoạch mua cổ phiếu quỹ và thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt đợt 2(đợt cuối)